Hôtel Le Bois des Chambres & Restaurant Le Grand Chaume

De koeienstallen

published at 28/10/2022

De bouw van de koeienstallen - nu de Galerie du Fenil - begint in 1903 en wordt door de traagheid van de ondernemingen pas tien jaar later voltooid.

In de kelder en op de zolder kan allerlei voer bewaard worden. Al het voer voor het vee wordt naar de zolder gebracht met een goederenlift met een capaciteit van 500 kg, die in april 1913 geïnstalleerd wordt. De koeienstal is in tweeën verdeeld en in elk deel is plaats voor elf melkkoeien. In het midden loopt een rail waarover een wagentje rijdt dat voer uitdeelt of schoonmaakt. Het gebruik van de rail zorgt ervoor dat veel minder mankracht nodig is. Wanneer de mest uit de stal verwijderd was, werd deze in kleine wagentjes naar de mesthoop bij de elektriciteitsfabriek gebracht, zo ver mogelijk van de onderkomens van mensen en dieren.