Hôtel Le Bois des Chambres & Restaurant Le Grand Chaume

De biljartzaal

published at 28/10/2022

De biljartzaal was uiteraard bestemd voor het biljartspel, maar diende ook als ontmoetingsplek voor de mannen, die er een sigaar kwamen roken na een overdadige maaltijd en discussieerden over politiek. Het is een van de weinige kamers van het Kasteel die nog zijn oorspronkelijke veelkleurige plafond heeft uit de 19e eeuw, met een decoratie die vrijelijk is geïnspireerd op de Renaissance: cartouches en twee verstrengelde “C”s’, als verwijzing naar Charles II de Chaumont-Amboise.

Op de hoofdbalk zijn drie verschillende aanzichten van het Kasteel te zien zoals het eruit zag in de tijd van de Broglies, met aan weeszijden van de kraagstenen het wapenschild van de familie van Chaumont-Amboise, en dat van de familie de Broglie.

Op de twee Brusselse wandtapijten uit de 16e eeuw zijn twee episodes uit het leven van Hannibal uitgebeeld: De inname van Saguntum en Hannibal die de Povlakte aan drie van zijn luitenants laat zien.

 

Wandtapijt verbeeldt De inname van Sagunte

Nadat Carthago in de loop van de 3de eeuw voor Christus de eerste Punische oorlog tegen Rome had verloren, zocht de stad een nieuwe manier om Italië over land te bereiken. Door de verovering van Spanje zouden ze er een permanent leger in stand kunnen houden, vlak bij Italië. De Carthaagse senaat belastte Hamilcar Barca het Iberische schiereiland te veroveren, een missie die hij succesvol volbracht. Zijn schoonzoon Hasdrubal zette zijn werk voort en benoemde een zekere Hannibal, zoon van Hamilcar Barca, tot zijn rechterhand. Hannibal werd al snel de enige bevelhebber van het Carthaagse leger. In 219 voor Christus nam hij het initiatief de vijandelijkheden tegen Rome te beginnen en bemachtigde Sagunte, bondgenoot van Rome. Het is deze gebeurtenis die op het wandtapijt is uitgebeeld, op het moment dat Hannibal de belegerde stad toont aan twee afgezanten die vrede komen sluiten. De inname van Sagonte is in feite een provocatie aan het adres van de eeuwige stad. Wanneer de senaat van Carthago weigert Hannibal, zijn generaal, te verloochenen, verklaart Rome Carthago de oorlog en begint hiermee de tweede Punische oorlog.

In de periode van de familie De Broglie hing dit wandkleed in de wachterszaal. In 1954 werd het geklasseerd als Historisch monument.

 

Het biljartspel

Afgeleid van het Franse woord “bille”, uit het beroemde 13e eeuwse gedicht “Roman de la Rose”, duidde het woord biljart op een houten stok die krom uitliep, een voorloper van de huidige keu. Wat het spel zelf betreft, dat was oorspronkelijk een kolfspel of croquetspel dat buiten werd gespeeld en door culturele veranderingen in de maatschappij later op een tafel werd gespeeld, in een daarvoor bestemde ruimte. Het was koning Lodewijk XI die in 1469 als eerste een biljarttafel bestelde. Die maakte ook deel uit van de inventaris in 1514 van Charlotte d’Albret, hertogin van Valentinois. Maar het spel kreeg pas onder Lodewijk XIV echt succes. Biljarten was destijds niet meer dan een variant op tafel van het croquetspel, en het duurde ruim een eeuw voordat het hout van de tafels door marmer werd vervangen, dat op zijn beurt weer plaats moest maken voor leisteen, wat een perfect stabiel en horizontaal oppervlak opleverde.