Hôtel Le Bois des Chambres & Restaurant Le Grand Chaume

De watertoren

published at 28/10/2022

Het reservoir, ook "watertoren" genoemd, wordt direct nadat het landgoed is aangekocht gebouwd, al voor de komst van landschapsarchitect Henri Duchêne. Vervolgens maakt de architect er een landschapselement van door het in een groep van bomen en struiken te verwerken.

In deze periode is de belangrijkste functie van de watertoren de eerste moestuin in de nabijheid te bevloeien. Dit gebeurt met de pompen die geïnstalleerd zijn in een huis van het dorp, dat het water rechtstreeks uit de Loire pompt. Aangezien de metalen kuipen vandaag buiten gebruik zijn, wordt de watervoorraad die nog altijd uit de Loire gepompt wordt, sinds 1987 ondergronds in een reservoir aan de voet van de watertoren opgegraven op een open plek tussen de bomen, die er oorspronkelijk niet was.