Hôtel Le Bois des Chambres & Restaurant Le Grand Chaume

De paardenstallen voor de gasten

published at 28/10/2022

De tweede binnenplaats (niet toegankelijk voor het publiek) en de paardenstallen hierlangs zijn bedoeld voor de paarden van de gasten, die om veiligheidsredenen (agressiviteit en onverdraagzaamheid onder paarden die elkaar niet gewend zijn) en hygiënische redenen (eventuele besmetting van gezonde paarden door zieke dieren) liever niet met de paarden van het 'huis' worden gestald.

Het is een kleine replica van de grote paardenstal met dezelfde ruimtes (zadelmakerij, keuken, garage, vijftien stallen en vijf boxen).

Een dubbele deur geeft enerzijds toegang tot het dorp en anderzijds tot het bos en de automobielbinnenplaats van de modelboerderij, die op verzoek van de prins De Broglie tussen 1903 en 1913 gebouwd werd.

De prins en prinses De Broglie bezitten vier automobielen, teken van aanzienlijke rijkdom, omdat het aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw zeer zeldzaam en uitzonderlijk is om zelfs maar één automobiel te bezitten.